Świadectwa energetyczne

Posiadam odpowiednie uprawnienia

oraz wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Certyfikaty energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej – Warszawa

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który wskazuje zapotrzebowanie na energię w danym budynku lub mieszkaniu. Mowa tu przede wszystkim o prądzie zużywanym w związku z ogrzewaniem, wentylacją, chłodzeniem czy podgrzaniem wody użytkowej. Obecnie wszystkie sprzedawane nieruchomości muszą mieć ważne świadectwo charakterystyki energetycznej. Warszawa to miasto, w którym każdego dnia przygotowujemy taką dokumentację.

Sporządzanie świadectw

Zajmujemy się wykonywaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków, często nazywanych również świadectwami energetycznymi lub certyfikatami energetycznymi. Aby wystawić taki dokument, należy zostać wpisanym do wykazu osób uprawnionych. Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami, co pozwala na sporządzanie ważnych dokumentów wymaganych do transakcji z udziałem nieruchomości. Wystawiamy świadectwo charakterystyki energetycznej m.in. po montażu nowych instalacji, jak np. rekuperacja w domu. Zastosowanie takich systemów wpływa bowiem na znaczne zmniejszenie ilości energii potrzebnej do utrzymania danej nieruchomości.

W jakim celu sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne w przypadku transakcji kupna-sprzedaży, a także wynajmu. Dokument ten przygotowuje się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu. W przypadku budynków o powierzchni powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości i prokuraturę świadectwo musi zostać zamieszczone w widocznym miejscu. Podobnie jest również w obiektach o metrażu przekraczającym 500 m2, w których świadczone są usługi dla ludności.

Kto może zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej może zlecić właściciel lub zarządca budynku, a także osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Takie prawo ma też najemca. Często wystawienie tego dokumentu zleca też inwestor – przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu.