Instalacja rekuperacji – Wawer

Oferujemy montaż rekuperacji w Wawrze i okolicach. Tworzymy sprawnie działający system, który pozwala na skuteczne odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego z budynku. Dopasowujemy instalacje do parametrów technicznych nieruchomości, by zapewnić jej najwyższą możliwą wydajność.

Jak przebiega montaż rekuperacji?

Instalacja rekuperacji to skomplikowany proces, który musi być realizowany przez specjalistów. Nasza firma działa zgodnie z następującą kolejnością:
  • Ocena potrzeb i projektowanie – na początku należy ocenić, czy rekuperację da się zamontować w danym budynku. W przypadku nowych obiektów decyzję o konieczności zastosowania takiego systemu zazwyczaj podejmuje projektant instalacji. Konieczne jest też przeprowadzenie analizy i policzenie bilansu powietrza, aby określić, ile powietrza nawiewanego i wywiewanego będzie konieczne do prawidłowego działania rekuperacji.
  • Wybór systemu rekuperacji – na podstawie oceny potrzeb wybieramy odpowiedni system rekuperacji. Bierzemy pod uwagę rodzaj budynku, dostępność przestrzeni, koszty oraz efektywność energetyczną.
  • Montaż centrali rekuperacyjnej – centrala rekuperacyjna jest miejscem, gdzie odbywa się wymiana ciepła pomiędzy strumieniami nawiewanego i wywiewanego powietrza. Powinna być zamontowana w miejscu łatwo dostępnym dla konserwacji.
  • Montaż kanałów – kanały nawiewne i wywiewne są prowadzone przez budynek, dostarczając i odprowadzając powietrze do i z centrali rekuperacyjnej. Montaż tych elementów powinien być starannie zaplanowany, aby zapewnić równomierne dostarczanie powietrza do poszczególnych pomieszczeń.
  • Instalacja filtrów – filtry są istotnym elementem systemu rekuperacji, chroniącym go przed zanieczyszczeniami. Powinny zostać zamontowane w odpowiednich miejscach w kanale powietrza.
  • Ustawienia, testy i pomiary wentylacyjne – po zakończeniu montażu konieczne jest dokładne skonfigurowanie ustawień centrali rekuperacyjnej, takich jak poziom wentylacji, temperatura wymiany ciepła itp. oraz wykonanie pomiarów wentylacyjnych.
Zapraszamy do kontaktu. Oferujemy montaż rekuperacji w Otwocku, Wawrze i w całej stolicy. W razie pytań służymy pomocą.